miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Planter i bymiljø

Aktivitet:

Planter i bymiljø

Plantelivet i byer og tettsteder kan variere fra frodige parker og grøntdrag til løvetanna som bryter seg gjennom asfalten. På grunn av nedbygging har mange av de opprinnelige planteartene forsvunnet eller gått tilbake. Andre planter har funnet seg til rette i urbane omgivelser og er i framgang.

Formål

Undersøk plantelivet i et utvalgt område i skolens lokalmiljø for å bli kjent med floraen på stedet. Finnes det planter som er i ferd med å spre seg til nye steder?

Gjennomføring

Oppsøk en park i nærheten av skolen og se hvor mange forskjellige planter dere kan finne i form av trær, busker, stauder og sommerblomster.

Resultater

Registrer alle artene dere finner, og vurder spesielt status for innførte arter og arter i framgang.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Ringve videregående skole in Norway, (22.05.2006)
  2. Halden videregående skole Avdeling Christian August/Avdeling Christian August in Norway, (26.08.2005)