miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Klima og luftkvalitet

Klima og luftkvalitet

Klimaet forteller noe om værforholdene på ett sted over tid. Jordens klima har til alle tider endret seg. Slike klimaendringer har fram til nylig hatt naturlige årsaker, men nå ser det ut til at menneskeheten står overfor en global klimaendring forårsaket av egne aktiviteter i form av økte utslipp av klimagasser. Endringer i klima kan få uønskede virkninger på livsvilkårene for mennesker, planter og dyr.

Utslipp av ulike gasser og partikler kan også påvirke luftkvaliteten, og noen mennesker får helseplager som følge av dårlig luftkvalitet. Lokal luftforurensing kan være et stort problem i flere større byer og tettsteder i Norge. Noe av forurensningen er langtransportert, men hovedkildene ligger i lokalmiljøet i form av utslipp fra veitransport og oppvarming. I tillegg kan industri også være en viktig kilde til lokal luftforurensning.


Artikler

CICERO:
Klima ABC
Kort og enkel innføring i klimaproblemet med lenker til videre lesning.

Norsk institutt for luftforskning:
Luftkvaliteten i norske byer
Utvikling, årsaker, tiltak og framtid.

Statistisk sentralbyrå:
Klima og luftforurensning
SSBs informative sider om utlipp av stoffer som påvirker klimaet og luftkvaliteten.

Lenker

WWF: Klimaprosjektet
Velkommen til WWFs klimaskole! WWF lærer deg mer om klimaendringene og gir deg muligheten til å bli en del av løsningen. Her finner du: En webvideo som gir deg generell kunnskap om klimautfordringen, en nettbasert seminarserie og en anledning til bli klimabudbringer.

Norsk institutt for luftforskning
Instituttets arbeidsområder er miljøforskning med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning. NILU foretar også vurdering av forurensningers virkninger på økosystemer, helse og materialer.

luftkvalitet.info
Informasjon om luftkvalitet i norske byer, UV og ozonlag samt bakkenært ozon.

Miljøstatus i Norge: Klima og ozon, direktiver

Miljøstatus i Norge: Luftforurensning

Cicero senter for klimaforskning
Global oppvarming er et av de største problemene menneskeheten står overfor. CICEROs oppgave er å gi pålitelig helhetskunnskap om klimaspørsmål.

seNorge.no
Daglig oppdaterte kart viser snø, vær, vann og klima for Norge. Du finner kart med data for døgn, måneder, år, klimaperioder og klimascenarier.

Klimaløftet
Miljøverndepartementet og en rekke andre aktører, setter i gang en større klimasatsing som vil bidra til å skape forståelse, engasjement og virkelig lyst til å være med på et større klimaløft. Kampanjen har fått navnet Klimaløftet. På dette nettstedet er det samlet en mengde informasjon om klimaressurser og klimaproblematikk.

Mest populære siste år

 1. Nedbør, temperatur og vind
  (10 deltakere)
 2. Lag et skyatlas
  (3 deltakere)
 3. Vér og vind
  (1 deltakere)

Siste registreringer

 1. Nedbør, temperatur og vind
  Tom Arne Moe, Norway
  (22.05.2024)
 2. Nedbør, temperatur og vind
  Ingvar Strømland, Norway
  (22.05.2024)
 3. Nedbør, temperatur og vind
  Gunvor Hustoft, Norway
  (22.05.2024)
 4. Vér og vind
  Einar H Glendrange, Norway
  (22.05.2024)
 5. Nedbør, temperatur og vind
  Einar H Glendrange, Norway
  (22.05.2024)

>Flere registreringer...