miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Lav og luftforurensning

Aktivitet:

Lav og luftforurensning

Lav er kjent for å være sårbar overfor luftforurensninger. I denne aktiviteten undersøkes sammenhengen mellom luftforurensninger og skade på naturen ved å kartlegge forekomst av lav på bjørkestammer i ulik avstand fra trafikkert veg. Stemmer det at det vokser minst lav på trærne som står nærmest veien?

Formål

Undersøk sammenhengen mellom luftforurensninger og skade på naturen ved å kartlegge forekomst av lav på trær. Få kjennskap til vekstformene skorpelav, bladlav, busklav og alger.

Gjennomføring

Velg ut noen bjørkestammer i ulik avstand fra trafikkert veg i et område. Registrer forekomsten av lav på stammene.

Resultater

En oversikt over hvilke lavarter som finnes i området samt en indikasjon på hvorledes forekomsten påvirkes av luftforurensningfra veien.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Storetveit skole in Norway, (12.04.2018)
  2. Storetveit skole in Norway, (12.04.2018)
  3. Storetveit skole in Norway, (11.04.2018)
  4. Storetveit skole in Norway, (11.04.2018)
  5. Storetveit skole in Norway, (12.04.2018)