miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Luftforurensning fra boligoppvarming

Aktivitet:

Luftforurensning fra boligoppvarming

I norske byer og tettsteder kan utslipp fra boligoppvarming med ved stå for en vesentlig del av luftforurensningen, særlig støvforurensningen. Dersom brenselbruken blir bedre kartlagt, får de som bruker beregningsmodeller for forurensning, bedre data for beregningene sine. Undersøkelsen gjøres i skolens nærmiljø ved å telle hvor mange piper det ryker fra. Registreringene må gjøres ved forskjellige tidspunkt og utetemperaturer. Elevene kan også registrere tidspunkt for vedfyring hjemme.

Formål

Registrere hvor stor andel av husstandene i skolens nærområde som bruker ved som oppvarmingskilde og hvordan vedfyringen i området varierer med tid på dagen og utetemperatur.

Gjennomføring

Undersøkelsen gjennomføres i vinterhalvåret. Velg et område i skolens nærmiljø med småhusbebyggelse. Finn ut hvilke av bolighusene som har piper det ryker fra. Tegn funnene inn på et kart. Undersøkelsne gjentas på ulike tider på dagen og ved forskjellig utetemperatur.

Resultater

Undersøkelsene danner grunnlag for å vurdere hvor stor prosentandel av husstandene som fyrer med ved, i hvilke perioder det har vært mest fyring, når på dagen det er flest piper med røyk og hvilken sammenheng det er mellom utetemperaturen og vedfyring.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no