miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Støv fra vegtrafikk

Aktivitet:

Støv fra vegtrafikk

Støv fra veier er Norges største luftkvalitetsproblem. Omtrent 250 000 tonn asfalt slites vekk fra veiene hvert år. Det meste av dette er relativt grovkornede partikler som faller ned nær veibanen, såkalt veistøv. De partiklene som er under 2,5 tusendel av en millimeter i diameter kalles svevestøv. Det virvles lett opp og kan holde seg lenge i lufta. Svevetstøvet kommer ikke bare fra asfalt, men også fra eksos.

Formål

Undersøke hvor mye vegstøv som dannes langs en vegstrekning og finn ut om trafikkens betydning for mengden av svevestøv.

Gjennomføring

Velg en av veiene elevene bruker til skolen og gjennomfører oppgaven på stedet der det er mest trafikk. Gjennomfør oppgaven på dager når det ikke er nedbør og det er tørt på veien. Bruk filterskåler til å samle støv. Antall partikler telles og forurensningsnivå fastslås ved hjelp av en klassifiseringstabell.

Resultater

Et anslag på hvor trafikkbelastet elevenes skolevei er.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Selfors ungdomsskole in Norway, (17.04.2018)
  2. Selfors ungdomsskole in Norway, (15.04.2018)
  3. Selfors ungdomsskole in Norway, (15.04.2018)
  4. Selfors ungdomsskole in Norway, (16.04.2018)
  5. Selfors ungdomsskole in Norway, (15.04.2018)