miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Hvor kommer luftforurensningen fra?

Aktivitet:

Hvor kommer luftforurensningen fra?

Luftforurensning i byer og tettsteder kan komme fra flere kilder og ha ulike effekter på helse og miljø. Enkelte stoffer øker faren for luftvegslidelser, mens andre virker inn på den globale drivhuseffekten. Mens forurensningen fra industrien er mindre enn for 30 år siden, har utslipp fra vegtrafikken økt.

Formål

Aktiviteten går ut på å velge et område i skolens nærmiljø og kartlegge hvilke kilder til luftforurensning som finnes der.

Gjennomføring

Velg et område i skolens nærmiljø og undersøk hvilke ulike typer kilder til luftforurensning som finnes i området. Tegn kildene inn på et kart.

Resultater

Undersøkelsene resulterer i en oversikt over kilder i området som kan danne grunnlaget for diskusjon av hvordan de ulike kildene bidrar til luftforurensninger i skolens nærområde og i hvilken grad disse representerer et problem.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no