Miljolare.no

Type aktivitet:

  • observasjon
  • intervju

Registrering av:

  • ekstremværhendelser
  • intervju av lokalbefolkningen

Utstyr:

  • spørreskjema
  • notatblokk
  • kamera

Har det vært flom, ras eller andre naturhendelser der du bor? Her kan du være med på å øke kunnskapen om både gamle og nye hendelser. Du kan også intervjue folk om klimaendringer og lokal beredskap.

Ved å registrere ekstremværhendelser og intervjue folk i nærmiljøet er du med på å gi forvaltningen, både lokalt og nasjonalt, et godt grunnlag for å vurdere beredskapen i samfunnet. Gjennom kontakt med kommunen og andre, kan du være med og diskutere hvordan beredskapen kan være i din kommune.

Det er to muligheter i denne aktiviteten:

  • Rapporter lokale værhendelser eller andre naturkatastrofer.
  • Intervju lokalbefolkningen om deres oppfatninger av klimaendringer og lokal beredskap.

Disse aktivitetene blir utført likt i hele Norden. Datagrunnlaget blir dermed sammenlignbart for et stort område. Både lokale og nasjonale myndigheter vil ha interesse av opplysningene som kommer frem. For skoler og andre gir registreringene et godt utgangspunkt for læring og samarbeid om lokal beredskap og klimatilpasning.

Siste registreringer

Sortland videregående skole, Trym Sommerseth (Bø, Nordland) — fredag 6. februar 2015

Sortland videregående skole, Magnus Karlsen (Sortland, Nordland) — fredag 1. juni 2018

Sortland videregående skole, Gard Isak Nordmeland (Sortland, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Gard Isak Nordmeland (Sortland, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Mathilde (Vestvågøy, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Magnus Karlsen (Sortland, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Mathilde (Vestvågøy, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Sindre Tøllefsen (Sortland, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Sortland videregående skole, Sindre Tøllefsen (Sortland, Nordland) — onsdag 30. mai 2018

Leiknes skule, Andrine (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016