Miljolare.no

Type aktivitet:

  • observasjon
  • intervju

Registrering av:

  • ekstremværhendelser
  • intervju av lokalbefolkningen

Utstyr:

  • spørreskjema
  • notatblokk
  • kamera

Har det vært flom, ras eller andre naturhendelser der du bor? Her kan du være med på å øke kunnskapen om både gamle og nye hendelser. Du kan også intervjue folk om klimaendringer og lokal beredskap.

Ved å registrere ekstremværhendelser og intervjue folk i nærmiljøet er du med på å gi forvaltningen, både lokalt og nasjonalt, et godt grunnlag for å vurdere beredskapen i samfunnet. Gjennom kontakt med kommunen og andre, kan du være med og diskutere hvordan beredskapen kan være i din kommune.

Det er to muligheter i denne aktiviteten:

  • Rapporter lokale værhendelser eller andre naturkatastrofer.
  • Intervju lokalbefolkningen om deres oppfatninger av klimaendringer og lokal beredskap.

Disse aktivitetene blir utført likt i hele Norden. Datagrunnlaget blir dermed sammenlignbart for et stort område. Både lokale og nasjonale myndigheter vil ha interesse av opplysningene som kommer frem. For skoler og andre gir registreringene et godt utgangspunkt for læring og samarbeid om lokal beredskap og klimatilpasning.

Siste registreringer

Leiknes skule, Andrine (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Tobias Romarheim (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Veslemøy Emilie Molvik Bøe (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Silja Romarheim (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Silje Arvidsson (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Stine Ulvatn (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Alida Westervik Stusdal (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Marina Kjørlaug (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Malin (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016

Leiknes skule, Elias Brakvatne Vetås (Lindås, Hordaland) — fredag 26. februar 2016