miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Vér og vind

Aktivitet:

Vér og vind

I Noreg er det store variasjonar i vêr- og vindforhold avhengig av stad og tid på året. Avhengig om eit område er lite, moderat eller svært utsett (eksponert) for vêr og vind vil det påverke plante- og dyrelivet i området og korleis vi bruker området.

Tradisjonelt har folk vore opptekne av vêret fordi det har stor innverknad på våre livsvilkår. Aktiviteten går ut på å observere dei meteorologiske forholda i eit valt område.

Formål

Kartleggje vêr- og vindforholda i det undersøkte området. Forstå korleis vêr- og vindforholda påverkar det biologiske mangfaldet i området, drøfta korleis vêr- og vindforholda påverkar bruk av området.

Gjennomføring

Gjer ein vurdering av kor eksponert det valgte området er for vêr og vind. Mål vindstyrke, vindretning, lufttemperatur, lufttrykk, nedbør og gjer observasjonar av skydekke.

Resultater

Eit datasett som skildrar dei meteorologiske forholda i området for eit gjeve tidspunkt. Dataene kan samanliknast med målingar frå same periode i andre år for å sjå på utviklinga over tid.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Einar H Glendrange in Norway, (21.05.2024)
  2. Einar H Glendrange in Norway, (20.05.2024)
  3. Einar H Glendrange in Norway, (19.05.2024)
  4. Einar H Glendrange in Norway, (18.05.2024)
  5. Einar H Glendrange in Norway, (17.05.2024)

Prosjekter og kampanjer

  1. Pågående prosjekter og kampanjer som denne aktiviteten inngår i:
  2. Karlsvika naturskole