miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Foreta trafikktelling

Aktivitet:

Foreta trafikktelling

Biltrafikken er et stort nærmiljøproblem mange steder, og den rammer i særlig grad barn og unge. I tillegg til å være en fare for liv og helse er trafikken kilde til lokal forurensning og støy.

For å få oversikt over trafikken i skolens nærmiljø kan elevene foreta trafikktellinger og beregne årsdøgnstrafikk. Slike trafikktall kan gi grunnlag for å foreslå tiltak, for eksempel bedre trafikksikkerhet eller støyskjerming.

Formål

Hente inn data for å beregne trafikktall på veger i nærområdet ved å telle type kjøretøyer og foreslå tiltak for å redusere biltrafikken.

Gjennomføring

Klassen velger en av veiene elevene bruker til skolen og gjennomfører undersøkelsen på stedet der det er mest trafikk. Gjør fortrinnsvis undersøkelsen om morgenen eller ettermiddagen. Man registrere trafikkmengden og kjøretøytyper og tellingen foregår minst en time.

Resultater

Informasjon om antall kjøretøyer, type kjøretøy, andel piggdekk som grunlag for diskusjon av tiltak og sammenligning med andre områder som er registrert i databasen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Gjøvik videregående skole in Norway, (08.04.2022)
  2. Lena-Valle videregående skole - Avd Lena in Norway, (18.11.2020)
  3. Lena-Valle videregående skole - Avd Lena in Norway, (18.11.2020)
  4. Akademiet Drammen AS in Norway, (21.05.2019)
  5. Romedal ungdomsskole in Norway, (17.01.2017)