miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > CO2 på skoleveien

Aktivitet:

CO2 på skoleveien

Ferdsel med motoriserte kjøretøy som drives av fossilt brensel, bidrar til utslipp av CO2 til atmosfæren. CO2 er en drivhusgass, og basert på vurderinger fra verdens klimaforskere har FNs klimapanel (IPCC) konkludert med at menneskeskapte utslipp av CO2 til atmosfæren bidrar til global oppvarming. Global oppvarming er vår tids største miljøbekymring, og hvis ikke trenden snus, kan følgene bli dramatiske. I denne aktiviteten skal vi finne fram til tiltak som kan redusere utslippene ved å undersøke hvor mye CO2 som slippes ut i forbindelse med transport til og fra skolen. Kan dere komme på transportløsninger som gir lavere utslipp av CO2? Legg fram forbedringsforslag for kommuneadministrasjonen og prøv å få i stand et samarbeid med målet å redusere CO2-utslippene i deres hjemkommune.

Formål

Bli bevisst hvordan utslipp av klimagassen CO2 kan reduseres og hvilke tiltak enkeltindivider kan bidra med. Bli kjent med lokale myndigheter og hvilke klimatiltak kommunene har satt på dagsorden. Delta i den demokratiske prosessen ved å innlede et samarbeid med beslutningstakere i kommunen for å redusere utslipp av klimagasser.

Gjennomføring

Undersøk hvor mye CO2 som slippes ut som følge av transport til og fra skolen. Finn gjennomsnittet for klassen og sammenlign dette med CO2-utslippene til andre. Undersøk hvilke klimatiltak kommunen har satt seg som mål og hvordan disse er planlagt gjennomført.

Resultater

Sammenlign klassens resultater med andre. Har noen regioner høyere CO2-utslipp enn andre? Hva kan dette skyldes? Hvordan kan CO2-utslippene reduseres?


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Holum skole in Norway, (27.01.2010)
  2. Holum skole in Norway, (27.01.2010)
  3. Holum skole in Norway, (27.01.2010)
  4. Holum skole in Norway, (27.01.2010)
  5. Holum skole in Norway, (27.01.2010)