miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Dyreobservasjoner > Bakgrunnsstoff

Dyreobservasjoner

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Bestemmelsestabell for virvelløse dyr i ferskvann
Bestemmelsesnøkler for evertebrater i ferskvann.

Bli kjent med grevlingen
Biologien og levesettet til grevling med en del fotoillustrasjoner.

Bli kjent med piggsvinet
Biologien og levesettet til piggsvinet.

Dyr i fjøra
I vitskapleg meining er fjøra det området som ligg innanfor springmåla til flod og fjøre. I biologisk samanheng fell den øvre grensa for fjøra ofte saman med den øvre vekstgrensa for rur på middels eksponerte stader. Elles reknar ein gjerne både sjøsprøytsona, tidvassona og området ned til vadedjupn med til fjøra.

Dyr og fugler i byer og tettsteder
Generelt har norske byer og tettsteder et rikt dyreliv. Innenfor grensene til Norges største by kan vi finne 45 av Norges ca. 80 pattedyrarter og vel halvparten av landets 400 fuglearter.

Dyreplankton i ferskvatn
Dyreplankton er smådyr som lever i dei frie vassmassane. Desse dyra er eit viktig ledd i næringskjeda i vatn, der dei et planteplankton og sjølve blir etne av smådyr eller fisk.

Dyreplankton i saltvatn
Zooplankton er ei svært variert dyregruppe. Ein finn her alt frå små eincella dyr (protozoa) til store maneter.

Fjærmygg - mygg som ikke stikker
Fjærmygg (Familie Chironomidae) hører til i insektordenen Tovinger (Diptera). Selv om mange ikke engang har hørt navnet, er fjærmygg en av de mest artrike og utbredte insektfamiliene som finnes. På verdensbasis regner man med at det finnes ca. 12-13 000 arter.

Hummer
Utbredelse, biologi, fangst, bestandsutvikling og forvaltning av hummer.

Naturens mangfold er jordas rikdom
Naturens mangfold er nesten uten grenser. Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn. Her finnes fugler og fisker i alle fasonger. Duftende, fargerike blomster, summende, stikkende insekter og en hærskare av bakterier, sopp og mikroorganismer.

Skrukketroll
Biologi, kjennetegn og Meidells bestemmingsnøkkel for nordiske isopodearter.

Smådyr i ferskvatn
Botndyr er alle små dyr som lever på sjølve botnen, i vegetasjonen eller nedgravne i botnsubstratet. Dette er ei stor og variert dyregruppe som omfattar mellom anna insektlarvar, krepsdyr, sniglar, skjel, igler og makk.

Systematisk artstre
Artstreet med systematisk plassering, artsbeskrivelser og bilder.

Lenker

Norsk Zoologisk Forening
Informasjon om norske vertebrater inkludert bilder og utbredelseskart

Norsk Ornitologisk Forening
Her finnes blant annet informasjon om alle norske fuglearter og masse stoff om fugler for så vel amatører som spesialister.

Artsbestemmelse av norske amfibier og krypdyr
Basert på Dolmen, D. Feltherpetologisk guide. UNIT, Vitenskapsmuseet, Trondheim, 1993.

Engelsk bestemmelsesnøkkel for humler
Fargemønsteret på humlekroppen kan brukes til å artsbestemme humler. Prøv denne online-nøkkelen i tre steg. Utviklet for engelske arter, men det er stor overlapp med de norske.

Vanlige norske marihøner
Oversikt med bilder av de vanligste norske marihønene. Nedlastbar som PDF.

Litteratur

Sømme: Insekter og virvelløse dyr
NKS-forlaget, 2001

Svensson: Gyldendals store fugleguide
Gyldendal forlag, 1999

Semb-Johannesen og Frislid (Red): Norges dyr. Bind 1-9
Cappelen forla, 1990