miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Dyreobservasjoner > Veiledning

Dyreobservasjoner

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Bli kjent med levesett og leveområde til den lokale faunaen
 • Bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen

Aktuelle samarbeidspartnere

Norsk zoologisk forening, Norsk ornitologisk forening, Norsk entomologisk forening, miljøvernleder i kommunen

Utstyr

 • Notatbok
 • Kikkert
 • Bestemmelseslitteratur (eks: for fugler, pattedyr, insekter, fisk, amfibier og krypdyr)
 • Håndlupe kan også være nyttig
 • Kamera

Bakgrunn

I de fleste aktivitetene i Nettverk for miljølære som involverer registrering av dyr er det gitt spesifikke metodiske rammer for registreringen. Denne aktiviteten er tatt med for å tilby en mulighet til å registrere observasjoner av dyrearter som gjøres uten at noen spesiell metode har vært brukt. Ekskursjoner ut i naturen er en typisk anledning der en slik aktivitet er nyttig. Hvis man er observant, kan man registrere mange rare organismer selv på en relativt kort tur.

Gjennomføring

Notatboken er et viktig redskap. Notér ned de ulike artene dere ser sammen med informasjon om funnstedet. Eksempel på en artsliste fra en tur i skogen kan være: Elg, bever, spissmus, rødstrupe, svarttrost, fossekall, flaggspett, kattugle, hoggorm, padde, gjedde, sommerfugl, mygg og maur. Noen vil kanskje heller velge seg en gruppe, f.eks. insekter eller fugl og registrere ulike medlemmer av disse gruppene. Man får gjerne mer ut av en slik tur hvis en allierer seg med personer som har kunnskap om sportegn og dyrelivet. Det finnes f.eks. mange ornitologer i landet som kan artsbestemme ulike fugl bare ved å høre sangen deres.

Det er veldig flott om dere tar bilder av dyr som dere kommer over og legger inn bildene i databasen når dere registrerer observasjonene.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Registrér dyreobservasjoner i tabellen under. Hvis dere for eksempel har observert fire hjort på en bø, skriver dere inn:

Art: hjort
Antall: 4
Leveområde: jordbruksområde
Observatør: Reodor Felgen

Hvis dere i tillegg har observert 2 hjort i en løvskog, fører dere disse på en ny linje, med Leveområde: løvskog. Videre, på neste linje kommer f. eks. registrering av en flokk med gråtrost.

Dersom dere klarer å skille noen av dyrene på kjønn og/eller alder, fyller dere også ut tabellen for registrering av individuelle observasjoner for de individene der slik informasjon er kjent (se lenger ned på siden).

Observerte arter
Art Antall Leveområde
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Kommentarer
 Informasjon om individuelle observasjoner
Art Kjønn
-hann
-hunn
-usikkert
Alder/stadium
-voksen
-unge
-larve
-egg
-puppe
Leveområde Var dyret levende? Observatør
Ja/nei Dødsårsak (hvis død)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Kommentarer
 

Kategorier av leveområder:

 • Løvskog
 • Barskog
 • Blandingsskog
 • Hei
 • Eng
 • Hage/park
 • Jordbruksområde
 • Tettbebyggelse
 • Myr
 • Innsjø
 • Elv/bekk
 • Sjø
 • Strandsone
 • Veikant
 • Fjell
 • Kratt
 • Annet

Vis bare skjema