Miljolare.no

Fuglearter

Her er en liste over fuglearter som er aktuelle gjester på fuglebrettet, med pekere til foto og en kort beskrivelse av de enkelte artene.

Bruk ellers fuglebøker for å lære å gjenkjenne artene. Vær oppmerksomme på at fjærdraktkjennetegn kan variere noe i forhold til hva man ser på illustrasjoner og foto. Fugler kan ha ulike farger og tegninger til ulike årstider, ungfugler er ofte litt forskjellige fra voksne, og hos en del arter er hunnen og hannen forskjellige.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Vanlige gjester

Blåmeis

Dompap

Flaggspett

Granmeis

Gråsisik

Gråspurv hann

Gråspurv hunn

Gråspurv

Grønnfink

Grønnfink

Grønnsisik hann

Gulspurv

Kjøttmeis

Kråke

Nøtteskrike

Pilfink

Rødstrupe

Skjære

Spettmeis hann

Spettmeis

Svartmeis

Svarttrost (ung hann)

Mindre vanlige gjester

Bjørkefink - Brambling

Bjørkefink

Bokfink (hann)

Bokfink (hunn)

Brunsisik

Bydue

Gjerdesmett

Gjerdesmett

Gråtrost

Kaie

Kjernebiter

Løvmeis

Løvmeis

Ringdue

Sidensvans

Sidensvans

Spurvehauk

Stillits

Stær

Toppmeis

Trekryper

Trekryper

Sjeldne gjester

Gråspett

Jernspurv

Lavskrike

Munk (hann)

Polarsisik

Rødvingetrost

Stjertmeis

Stjertmeis

Tyrkerdue