Hopp til hovedinnhold

Undervisning

Fugler finnes nesten overalt, men det er ikke alltid vi legger merke til dem. I skogen er hører vi kanskje bare fuglesangen. Lettest er det å observere fugler ved foringsplasser

Har dere mulighet til å henge opp en talgbolle eller en foringsautomat utenfor klasserommet, kan dere både hjelpe fuglene med mat gjennom vinteren og få mange fine opplevelser. Husk at det kan ta noen dager fra brettet er satt opp til fuglene oppdager maten og venner seg til brettet.

Der det er åpent vann om vinteren, kan det samle seg mange andefugler og måkefugler. De lar seg villig mate og studere på nært hold.

Observasjon

Observer fuglebrettet en halv eller en time i løpet av en dag. Noter hvilke arter som er innom og det høyeste mange fugler det er av de ulike artene.

Bruk gjerne et viltkamera som stedfortreder og gå gjennom bildene for telle antall av hver art.

Problemstillinger

Konkurranse

I tider når det er lite mat kan man ofte se at fugler konkurrerer med hverandre om maten. De brysker seg og jager hverandre bort fra brettet. De største fuglene vinner oftest slike krangler. Grønnfink vil for eksempel i flere tilfeller klare å fordrive kjøttmeis eller blåmeis, som er noe mindre. Man kan også se slike disputter mellom individer av samme art: en stor blåmeishann i god stand kan for eksempel fordrive en liten puslete blåmeishann fra brettet.

Notér ned slike observasjoner og prøv å vurdere om noen fuglearter virker å være dominante over andre (jager noen fugler andre fugler fra brettet)?

Stand- og trekkfugler

Bruk fuglebestemmelsesbøker og les hva som står om høst- og vinterutbredelsen til fuglene dere ser på brettet. Er fuglene som fores beskrevet som stand- eller trekkfugler?

Overlevelse

Det forventede livsløpet til fugler varierer sterkt mellom arter, fra et par år for små spurvefugler til 10-20 år for større fugler som kråker. Vinteren er den tiden da risikoen for å stryke med er størst. Særlig småfugler vil kunne ha problemer med å overleve lengre kuldeperioder. Man vil kunne merke dette på at enkelte fuglearter avtar i antall på fuglebrettet utover høsten og vinteren. En annen grunn til at fugler avtar i antall er at de trekker sørover.

Øker eller avtar antallet besøkende fugler gjennom høst-/vintersesongen ettersom temperaturen synker? Kanskje noen fuglearter avtar i antall mens andre gjør det ikke?

Utetemperatur og snødekke

Er der flere fugler på brettet når temperaturen er lav enn når det er varmere i været?

Artenes matvalg

Hvis dere lager to eller flere brett kan dere legge ulik mat på brettene. Hvis dere har ett brett kan dere ukentlig variere hvilken type mat dere legger på brettet, eller dere kan legge flere mattyper på samtidig. Kommer der ulike fuglearter på brettet når en varierer mattilbudet på brettet?