Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Gråspurv

Svarttrost

Spettmeis

Dompap

Grønnfink

Pilfink

Grønnsisik

Rødstrupe

Kråke

Flaggspett

Granmeis

Bjørkefink

Stillits

Svartmeis

Nøtteskrike

Gulspurv

Bokfink

Spurvehauk

Gråsisik

Gjerdesmett

Ringdue

Gråtrost

Trekryper

Sidensvans

Løvmeis

Toppmeis

Kaie

Tyrkerdue

Kjernebiter

Stjertmeis

Munk