Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Spettmeis

Rødstrupe

Gråspurv

Dompap

Pilfink

Grønnfink

Flaggspett

Gulspurv

Granmeis

Svartmeis

Nøtteskrike

Gråsisik

Bokfink

Stillits

Spurvehauk

Gjerdesmett

Ringdue

Løvmeis

Grønnsisik

Bjørkefink

Kjernebiter

Trekryper

Tyrkerdue

Toppmeis

Munk

Stjertmeis