Miljolare.no

Resultater

Hagefugltelling 2008-2018

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Svarttrost

Spettmeis

Gråsisik

Grønnfink

Gråspurv

Flaggspett

Rødstrupe

Pilfink

Granmeis

Gulspurv

Kråke

Svartmeis

Nøtteskrike

Grønnsisik

Bokfink

Bjørkefink

Gråtrost

Stillits

Løvmeis

Spurvehauk

Toppmeis

Trekryper

Gjerdesmett

Ringdue

Kaie

Kjernebiter

Sidensvans

Stjertmeis

Tyrkerdue

Munk