Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Gråspurv

Spettmeis

Dompap

Rødstrupe

Grønnfink

Pilfink

Gulspurv

Granmeis

Svartmeis

Flaggspett

Stillits

Kråke

Nøtteskrike

Bokfink

Gråsisik

Bjørkefink

Kjernebiter

Tyrkerdue

Sidensvans

Ringdue

Grønnsisik

Løvmeis

Kaie

Gråtrost

Gjerdesmett

Spurvehauk

Munk

Toppmeis

Trekryper

Stjertmeis