Miljolare.no

Art: Ringdue (Columba palumbus)

Ringdue (Columba palumbus)
Opphavsrett: Frode Falkenberg

I Norge har ringdua sin hovedutbredelse i sørnorske skoger og parker. Den finnes hekkende nord til Troms og såvidt Finnmark, og disse representerer verdens nordligste populasjon. Dette er en art som til en viss grad har urbanisert seg i takt med oss mennesker. I mange byer finner man den nå som et vanlig innslag i fuglefaunaen, i motsetning til tidligere da den var mer knyttet til kulturmark. Duene er effektive hekkefugler og legger gjerne flere kull i året. Mye tyder på at den norske bestanden øker i antall, noe som også er trenden i mange andre europeiske land. De fleste norske fuglene drar sørover til Frankrike og den Iberiske halvøy om vinteren. Høsttrekket finner sted fra september av, og de tidligste kommer tilbake til hekkeplassene allerede tidlig i mars. På Sørvestlandet overvintrer en del ringduer i byer, og tallene synes å ha økt noe i løpet av det siste tiåret. I disse områdene er det ikke uvanlig å få de på foringsplassen.

Andre navn: skogsdue

Engelsk navn: Wood Pigeon

Forvekslingsarter: Bydue (Columba livia domestica), Skogdue (Columba oenas), Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Lyd:


Lyd fra ringdue © Alberto Masi

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Fugler (Aves)
Orden    Duefugler (Columbiformes)
Familie     Duefamilien (columbidae)
Slekt      Columba
Art       Ringdue (Columba palumbus)