Hopp til hovedinnhold

Foringsplasser

Foringsautomater

En stor, gjennomsiktig plastflaske kan bli en fin fôringsautomat. Lag noen små hull i bunnen for å unngå kondens. Bor hull i flaska noen centimeter over bunnen og press en sittepinne tvers gjennom flaska. La pinnen stikke 5 cm ut på hver side. Like over pinnen skjærer dere et snitt på 5 cm i flaska. Lag et lite hull rett over snittet og tre en lang skrue gjennom flaska. Fest en mutter på enden og skru til, slik at flaskeveggen trekkes litt innover. Fyll flaska med fuglefrø. Skru på korken og heng flaska på en grein.

Fuglebrett

Har du laget et eller flere fuglebrett bør du plassere de slik at de er godt synlige fra et vindu (utenfor klasserommet?), helst i nærheten av busker, slik at fuglene har kort vei til skjul. Legg ut mat på fuglebrettet slik at det alltid er mat der. Dere kan bruke en fórtype eller legge på flere typer fór.

Et fuglebrett kan bygges på flere måter. Her følger noen gode tips man gjerne kan ha i bakhodet når man går i gang med byggingen:

  • Bruk vannbestandig plank og treplater (f.eks. kryssfinér) slik at brettet tåler vær og vind
  • Ikke lag brettet for lite, det bør måle minst 40 × 40 cm i flatemål
  • Brettet bør ikke stå for lavt, prøv å få det rundt 1,5 meter over bakken
  • Lag kanter på brettet slik at maten ikke forsvinner utforbi
  • Lag brettet slik at en av kantene på brettet kan fjernes for å forenkle renhold av brettet
  • Lag tak på brettet slik at maten er skjermet for regn og snø
  • Sett noen dreneringshull i brettet slik at vann ikke samler seg opp
  • Plassér fuglebrettet i nærheten av buskas eller annet skjul slik at fuglene har kort vei til et gjemmested

Renhold

Husk å reingjøre fuglebrettet minst et par ganger i måneden for å unngå framvekst av bakterier o.l. som kan gjøre fuglene syke. Vask hendene dine etter å ha reingjort fuglebrettet, eller bruk hansker. Det er dessuten viktig å jevnlig sørge for at det er mat på foringsplassen slik at brettet ikke står tomt i lengre perioder når en ikke er til stede. Et godt tips er å i slike perioder sette opp foringsautomater som kan stå i lengre perioder uten å gå tomme.