Hopp til hovedinnhold

Helse

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «helse»:

Aktiviteter

Hvilke tanker har nordmenn om et fullverdig liv?
Mål karbondioksid (CO2) i klasserommet
Mål temperatur i klasserommet
Radonmåling med sporfilm
Sjekk kunstgressbanen
Sjekk skolematen
Støv fra vegtrafikk
Trivsel og helse: Gjennomføring og evaluering
Trivsel og helse: Kartlegging av eget skolemiljø
Trivsel og helse: Planlegging av tiltak
Undersøk framkommelighet ved skolen
Undersøk hvordan det er å orientere seg på skolen
Undersøk miljøforhold ved skolen
Undersøk muggsopp i klasserommet
Undersøk støv i klasserommet

Fagstoff

Muggsopp
Youth Xchange


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å