miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Muggsopp

Muggsopp

Bakgrunnsinformasjon om muggsopp

Bakterier er kjøttetende – sopp er planteetere

Når man jobber med agarmedier i skolen, er det tradisjonelt for å undersøke bakterier. Agarmediet vi bruker i forskningskampanjens petriskåler tester ikke for bakterier, men for muggsopp. Generelt kan man si at bakterier er kjøttetere, mens sopp er planteetere. Det er derfor melk og kjøtt råtner (blir spist av bakterier), mens kornprodukter, frukt og grønt mygler (blir spist av sopp). De agarmediene som blir brukt her, DG18 og V8, inneholder mye sukker, men også antibiotika. Agarmedier for bakterier inneholder mye protein, mens agarmediene for sopp inneholder mye karbohydrater (sukker). Dette gjør at bakteriene ikke vokser i våre petriskåler.

Muggsopp er ikke farlige

De fleste av oss har muggsopp hjemme, spesielt om vinteren ettersom man da gjerne lufter ut mindre enn resten av året. Man kan ofte se muggsopp på badet i hjørnene mellom flisene eller i vindusrammene hvor glass og rammene møtes. Dette er veldig vanlig og ikke farlig. Men om det er masse muggsoppsporer i luften, kan det være et tegn på for høy luftfuktighet og dermed et tegn på for dårlig ventilasjon. Synlig mugg på vegger og tak kan være et tegn på vannskade og for eksempel at det er et hull i taket. Finner man et større område med synlig vekst av muggsopp, for eksempel på veggen, oppunder taket eller nede ved listen, bør man få hjelp av en byggteknisk sakkyndig. Slik muggsopp gir ofte en karakteristisk muggen lukt.

Soppriket

Sopp er verken dyr, planter eller bakterier. De tilhører et eget rike på samme måte som dyrene (Animalia), plantene (Plantea) og bakteriene (Bacteria). Sopp tilhører riket Mycota. Soppriket kan deles inn i tre grupper: sekksporesopp, gjærsopp og muggsopp. Sekksporesoppene er det man finner i skogen og i butikken. For eksempel sjampinjong, østerssopp eller kantareller. Gjærsopp bruker vi til å brygge vin og øl, og det er gjæren som produserer alkohol. Når vi baker, produserer gjæren CO2 som får deigen til å heve. Muggsopp eller mugg oppdager vi som regel når appelsinene blir grønne, eller når brødet blir gult eller grønt.

Sopp versus bakterier

Både bakterier og sopp er meget små og begge kalles mikroorganismer. Bakterier formerer seg ved celledeling, muggsopp sprer seg ved hjelp av sporer. Disse sporene er så små at de ikke kan ses med det blotte øye. Det finnes alltid sporer inne i større eller mindre grad. Sporer kan spres ganske langt, man finner soppsporer praktisk talt over alt til og med i mange kilometers høyde. Bakterier skiller seg også fra sopp ved at de trenger mye høyere fuktighet enn sopp for å kunne vokse og formere seg. Som nevnt ovenfor spiser sopp karbohydrater. Karbohydrater er bygget opp av små enheter og vanlig sukker er et eksempel på et karbohydrat med en enkel oppbygning. Karbohydrater kan også inneholde hundrevis av enheter, og en av de mest kompliserte er cellulose. Tre, tapet, stoff og papir har et svært høyt innhold av cellulose og derfor kan vi finne mer muggsopp i husene våre enn bakterier.

Fakta om muggsopp

  • Muggsopp er mikroorganismer som finnes over alt
  • Man regner med at det finnes mer enn 1,5 millioner forskjellige arter
  • Muggsopp vokser i kolonier som er sammenbundet i et nettverk.
  • De sprer seg ved å frigi millioner av sporer i luften.
  • Når de rette vekstbetingelsene er tilstede, spirer sporene og danner nye kolonier.
  • Muggsopp kan skille ut forskjellige stoffer, bl.a. mykotoksiner (soppgiftstoffer), antibiotika (penicillin) eller flyktige stoffskifteprodukter som kan luktes.
  • Muggsopp spiller en viktig rolle som nedbrytere i naturens kretsløp, men de kan også ha en rekke skadelige effekter på mennesker, spesielt hvis vi spiser muggent mat.

Alternaria og Cladosporium

Alternaria og Cladosporium er to slekter av muggsopp som finnes i store mengder i naturen. De lever av å bryte ned visne blader og annet dødt plantemateriale. De finnes spesielt på kornåkre, der de sitter på kornplantenes blader og aks og venter på at de skal visne. Om sommeren, hvis det har regnet mye, kan man noen ganger se kornåkre som er helt grå i stedet for gule. Det skyldes at fukten får Alternaria og Cladosporium til å vokse og produsere millioner av sporer. Disse muggsoppene har brukt hele våren og sommeren til å formere seg i skog og eng, slik at konsentrasjonen av sporer i luften er størst tidlig på høsten.

Har klasserommet et muggsopp problem?

Dette er et spørsmål som det er ganske vanskelig å svare på. I muggsoppaktiviteten på miljolare.no brukes en en passiv undersøkelsesmetode (passiv eksponering av muggsoppspesifikk agar for luft). Denne metoden er veldig enkel, men også noe usikker. Selv om man ikke kan få helt utvetydige og presise resultater ved denne metoden, kan den gi en pekepinn på hvordan tilstanden er. I denne aktiviteten undersøkes vekst av muggsopp på to typer agar. DG18 (Dichloran 18% Glycerol agar) og V8 (en agar basert på grønnsaker). DG18 egner seg godt til å fange støvbårne muggsopper, mens V8 egner seg godt til å fange sporer fra muggsopp som trives i fukt. Grovt sett kan man si at det er normalt å finne 20-30 kolonier på DG18-agar og 15-25 kolonier på V8-agar.