Hopp til hovedinnhold

økosystem

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «økosystem»:

Aktiviteter

Fisk i ferskvatn
Fisk og fangst i saltvatn
Fremmede arter
Fugleliv langs kyst og vatn
Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald
Kor næringsrikt er vatnet?
Pattedyr i og ved vatn
Plankton i ferskvatn
Plankton i marint miljø
Planter i og ved ferskvatn
Planter i og ved saltvatn
Rovvilt og interessekonfliktar
Smådyr i ferskvatn
Smådyr i fjøra
Smådyr som lever på bakken

Fagstoff

Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Innsjøar og dammar
Mennesket forstyrrer nitrogenkretsløpet
Naturens mangfold er jordas rikdom
Våtmark og myr - dei mest truga naturtypane våre


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å