miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Naturområder > Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald

Aktivitet:

Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald

Nokre naturtypar er spesielt viktige for det biologiske mangfaldet, fordi dei er viktige leveområde for planter og dyr som vi vil ta vare på. Direktoratet for naturforvaltning har peika ut 57 slike naturtypar som skal kartleggast i alle kommunane i landet. Dersom de arbeider i eit område som fell inn under ein slik naturtype, kan de registrere det i denne aktiviteten. Særleg spanande blir det dersom de også ser på kva for planter og dyr som lever i området.

Formål

Bli kjend med kva slag naturtypar som finst i nærområda. Bidra med å kartlegge viktige naturtypar, og samstundes se kva artar som finst her.

Gjennomføring

Vel prioriterte naturtypar i henhald til DN's handbok (sjå rettleiing), og vurder tilstanden i området. Sjå etter raudlista arter medan dykk undersøkjer naturtypen.

Resultater

Registrer areal, tilstand, verneplanar og kva for viktige og/eller raudlista artar som finst i området.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Stryn vidaregåande skule in Norway, (28.09.2017)
  2. Johannes Nome in Norway, (14.02.2016)
  3. ludvik arnt sager in Norway, (29.07.2013)
  4. tore johansen in Norway, (30.01.2011)
  5. Victoria og Henrik Lundeby in Norway, (30.11.2008)