miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Rovvilt og interessekonfliktar

Aktivitet:

Rovvilt og interessekonfliktar

"Ulv, ulv!" Foreldre likar dei ikkje, og særleg ikkje saue bønder og reineigarar. Kvifor er det så mykje usemje rundt spørsmål om forvaltning av rovviltet vårt? Konfliktane er baserte på ulike syn på verdien av økonomi, etikk, arts mangfald, dyrevern og tryggleik. Undersøk dei forskjellige meiningane om forvalting av rovvilt, og gje forslag til moglege løysingar.

Formål

Bli kjende med rovdyra og deira plass i naturen. Forstå dei ulike meiningane til forskjellige interessegrupper, og få røynsle i å drøfte motsetningar og skape semje.

Gjennomføring

Studer rovdyras biologi og utbreding i regionen. Intervju representantar for nærings-, jakt-, friluftsliv- og dyrevern interesser. Studer den lokale rovdyrforvaltninga. Presenter resultat og mottek reaksjonar.

Resultater

Samandrag av dei ulike syn og argument som blir nytta av interessegruppene. Framlegg av løysingar.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Siste registreringer

  1. Sortland videregående skole/Avd Sortland in Norway, (13.10.2016)
  2. Liv Bente Gjellan in Norway, (01.11.2010)
  3. Morten Hernes in Norway, (28.10.2010)
  4. Stian Brevik in Norway, (26.10.2010)