Hopp til hovedinnhold

Kulturminner

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «Kulturminner»:

Tema

Kulturminner

Aktiviteter

Fra kvernkall til turbin
Gamle ferdselsårer
Hus og stilartar
Innsamling av lokale stadnamn
Kor mange gamle bygningar forsvinn?
Kulturminnet vårt
Rydd et kulturminne
Undersøk miljøpåverknad på gravstøtter
Verneverdier

Fagstoff

Arkeologiske kulturminner
Bygningsarven
Bygningsvern
Det er framsynt å se bakover
Hvor gamle er kulturminnene?
Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Kulturminner langs elver og innsjøer
Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
Samiske kulturminner og landskap
Stilhistorie
Tekniske og industrielle kulturminner
Vern av kulturminne i byar og tettstader
Verneverdier i vassdrag


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å