Hopp til hovedinnhold

Verneverdi

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «verneverdi»:

Aktiviteter

Amfibium og krypdyr
Fra kvernkall til turbin
Gamle ferdselsårer
Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald
Kor mange gamle bygningar forsvinn?
Kulturminnet vårt
Rydd et kulturminne
Verneverdier

Fagstoff

Arkeologi i mellomalderbyar
Arkeologiske kulturminner
Bygningsarven
Bygningsvern
Det er framsynt å se bakover
Elvar og bekker - livsnervane i naturen
Hvor gamle er kulturminnene?
Inngrep og utslipp påvirker vassdragene
Kulturlandskapet
Kulturminner langs elver og innsjøer
Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
Miljø og verdi
Naturens mangfold er jordas rikdom
Samiske kulturminner og landskap
Tekniske og industrielle kulturminner
Veibygging i strandsonen
Vern av kulturminne i byar og tettstader
Verneverdier i vassdrag
Våtmark og myr - dei mest truga naturtypane våre


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å