Hopp til hovedinnhold

Elevdemokrati

Ressurser på miljolare.no relatert til emneordet «elevdemokrati»:

Aktiviteter

CO2 på skoleveien
Delta i kommunens planlegging
Er utviklingen i Norge bærekraftig?
Finn ut hvordan globaliseringen påvirker oss
Kartlegg grønnstrukturen
Lag utviklingsplan for skolens nærområde
Registrer barnetråkk
Rovvilt og interessekonfliktar
Trafikksikker skoleveg
Vårt naturområde

Fagstoff

Kvalitetskriterier for ESD-skoler
Skolen kan bidra i den kommunale planprosessen


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å