miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Kulturminner

Kulturminner

Hvordan så det ut der du bor i "gamle dager"? Hva gjorde menneskene før? Hvordan bodde de? Kan vi se sporene etter dem?

Kulturminner er i utgangspunktet alle spor etter menneskelig aktivitet i de fysiske omgivelsene våre, også steder som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturminner kan derfor omfatte alt fra forhistoriske boplasser og gravhauger til bygninger og minnesmerker fra nyere tid. Et kulturminne behøver ikke nødvendigvis være så gammelt.

Vi har alle røtter tilbake i tida. De erfaringene forgjengerne våre gjorde, kan vi bygge videre på i dag. På den måten kan vi si at fortida er til stede i nåtida, og at den er også med på å forme framtida. Men det er mye arbeid som må gjøres for å ta vare på sporene etter forgjengerne våre. Til det arbeidet trengs unge, friske krefter. Så brett opp ermene og stå på! Finn en aktivitet som skolen eller klassen din kan utføre for kulturminnene i nærmiljøet deres.


Last opp din egen rapport!
Last opp en rapport basert på aktivitetene du har utført.

Artikler

Nettverk for miljølære:
Kulturminner tilknyttet vannmiljø
Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av Nettverk for miljølære.

Nettverk for miljølære:
Les mer andre steder
Referanser til bøker, lovverk, konvensjoner, serier og tidsskrifer etc.

Nettverk for miljølære:
Arkeologiske kulturminner
Arkeologi er en spennende vitenskap. Ved å tolke funn fra fortiden kan arkeologene bokstavelig talt hente fram i lyset kunnskap om menneskenes liv og samfunn fra de begynte å innta landet. Nye og ofte overraskende funn kan bidra til å styrke de oppfatningene vi allerede har av historien, eller korrigere dem.

Nettverk for miljølære:
Samiske kulturminner og landskap
Samiske kulturminner står i en særstilling. Sammen med blant annet språk, historie, klesdrakt, håndverks- og næringstradisjoner er de en del av grunnlaget for samisk kulturutøvelse og for samene som etnisk gruppe.

Nettverk for miljølære:
Tekniske og industrielle kulturminner
Norge var et primærnæringssamfunn til et godt stykke inn i forrige århundre, da den industrielle revolusjonen for alvor fikk feste. Tekniske og industrielle kulturminner er fellesbetegnelsen for kulturminner som er knyttet til utnyttelsen av naturressursene. Gjennom bevaring av industriens kulturminner får vi belyst arbeiderfamiliens kår i hjem og på arbeid.

Nettverk for miljølære:
Bygningsarven
Behovet for å gi landets verneverdige bygninger og bygningsanlegg et sikkert vern var opprinnelig hovedgrunnlaget for at Riksantikvarembetet ble opprettet i 1912. I dag er virkefeltet sterkt utvidet, men bygningsvernet er fremdeles en prioritert oppgave i kulturminnevernet.

Nettverk for miljølære:
Trusler og utfordringer
Hvert eneste kulturminne er enestående og uerstattelig. Vi står overfor en utfordring når det gjelder å beskytte dem mot nedbrytning, vandalisme, brann og andre trusler de utsettes for.

Nettverk for miljølære:
Det er framsynt å se bakover
For alle mennesker er det viktig å vite at vi har en kulturell bakgrunn med røtter langt tilbake i tid, og at vi er ledd i en tidskjede som strekker seg fra fortiden og inn i en ukjent framtid. Fortiden er den ryggraden vi trenger for å kunne gå videre. Derfor er det framsynt å se seg tilbake.

Nettverk for miljølære:
Hvor gamle er kulturminnene?
De fleste områdene som er bebodd i dag, har vært befolket også lenge før vår tid. I et landskap ligger derfor kulturminner fra flere tidsepoker ofte tett inntil hverandre. Funnene fra fortiden er biter i et puslespill som beskriver historien om hvordan landet vokste fram. Det mangler fremdeles biter i puslespillet.

Nettverk for miljølære:
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap
Så lenge mennesker har bodd i landet, har de satt spor etter seg i omgivelsene, som en synlig dokumentasjon på at de har eksistert og på livet de levde. Det de skapte, og som vi i dag betrakter som kulturminner, er ofte del av et landskap som i seg selv kan være verneverdig.

Nettverk for miljølære:
Hva vil vi bevare - og hvem gjør det?
Hvis vi bokstavelig talt skal bevare «alle spor etter menneskers virksomhet», står vi overfor en uoverkommelig oppgave. Det viktige er at det som pekes ut som spesielt verneverdig, til sammen gir et tilstrekkelig og rikholdig bilde av menneskers liv og virke her i landet og av det de skapte.

Nettverk for miljølære:
Nyttige adresser
Adresser til kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene, de arkeologiske museene, sjøfartsmuseene, samisk kulturminnevern, frivillige organisasjoner m.m.

Lenker

Norsk institutt for kulturminneforskning
NIKU er et ledende uavhengig kunnskapsmiljø for bevaring, verdiskaping og opplevelser i tilknytning til kulturminner.

Riksantikvaren
Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer.

Miljøstatus i Norge: Kulturminner

Mest populære siste år

  1. Kulturminnet vårt
    (1 deltakere)

Siste registreringer

  1. Kulturminnet vårt
    Arne Høyland, Norway
    (22.06.2024)

>Flere registreringer...