Miljolare.no

Ikke alle kulturminner blir tatt vare på selv om de trenger det. Velg et kulturminne i nærmiljøet som klassen ønsker å bevare og delta i pratisk skjøtsel av det.

Rydding av kulturminne er en fin måte å bli kjent med et kulturminne i nærmiljøet og få innblikk i bevaringsproblematikken.

Klassen velger et kulturminne som du ønsker skal tas vare på for fremtiden. Lag en plan for hvordan skjøtselen skal utføres. Ta bilder før, under og etter skjøtselen. Bilder og informasjon om kulturminnet registreres.