Miljolare.no

Ikke alle kulturminner blir tatt vare på selv om de trenger det. Velg et kulturminne i nærmiljøet som klassen ønsker å bevare og delta i pratisk skjøtsel av det.

Rydding av kulturminne er en fin måte å bli kjent med et kulturminne i nærmiljøet og få innblikk i bevaringsproblematikken.

Klassen velger et kulturminne som du ønsker skal tas vare på for fremtiden. Lag en plan for hvordan skjøtselen skal utføres. Ta bilder før, under og etter skjøtselen. Bilder og informasjon om kulturminnet registreres.

Siste registreringer

Hokksund barneskole, (Øvre Eiker, Buskerud) — tirsdag 14. november 2017

Hokksund barneskole, (Øvre Eiker, Buskerud) — tirsdag 14. november 2017

Hokksund barneskole, (Øvre Eiker, Buskerud) — onsdag 15. november 2017

Stend vidaregåande skule, (Bergen, Hordaland) — søndag 19. november 2017

Valldal skule, (Norddal, Møre og Romsdal) — fredag 17. november 2017

Haumyrheia skole, (Kristiansand, Vest-Agder) — tirsdag 7. november 2017

Unneberg skole, (Sandefjord, Vestfold) — torsdag 21. september 2017

Budal Oppvekstområde/Avd skole, (Midtre Gauldal, Sør-Trøndelag) — onsdag 4. oktober 2017

Sør-Tustna skole, (Aure, Møre og Romsdal) — mandag 19. juni 2017

Uvdal skole, (Nore og Uvdal, Buskerud) — onsdag 7. juni 2017