miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Kulturminner > Kor mange gamle bygningar forsvinn?

Aktivitet:

Kor mange gamle bygningar forsvinn?

Svært mange bygningar bygde før 1900 er forsvunne dei siste tiåra. I denne aktiviteten oppmodar vi skulen til å undersøkje kva som har skjedd med bygningar som står oppførte i kommunen sitt register over eldre bygg. Ved ei slik kartleggjing kan skulen komme med nyttige opplysningar om korleis eldre bygningar blir tekne vare på.

Formål

Kartleggje kor mange bygningar bygde før 1900 som er forsvunne dei siste tiåra. Få betre kjennskap til kulturminne og lokalhistorie, og bli kjend med problema når det gjeld å ta vare på eldre bygningar.

Gjennomføring

Ved å undersøkje kva som har skjedd med bygningar som står oppførte i SEFRAK-registeret (bygningar bygd før 1900), kan skulen komme med nyttige opplysningar om korleis eldre bygningar blir tekne vare på.

Resultater

Registrer kor mange av dei SEFRAK-registrerte bygningane som framleis eksisterar. Legg og inn kva bygningstype dei er, og om dei er ombygde.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no