miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Les mer andre steder

Les mer andre steder

Bøker

Anker, Leif og Ingalill Snitt (1977):
Vår nordiske verdensarv (Our Nordic Heritage).
Kristiansund N: KOM Forlag, 1977 i samarbeid med
Riksantikvaren og UNESCO.
ISNBN 82-90823-35-5

Bø, Sigrid og Turid Følling Eilertsen (1994):
Framover med fortida:
Innføring i miljø- og kulturvernarbeid.

2. utg. Oslo: Samlaget 1994
ISBN 82-521-4382-2

Christiansen, Arne Lie (1995):
Den norske byggeskikken:
Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til vår egen tid.

Oslo: Pax, 1995.
ISBN 82-530-1735-9

Frislid, Ragnar (1989):
Norske kulturlandskap.
Oslo: Landbruksforlaget, 1989.
ISBN 82-529-1363-6

Jacobsen, Harald og Jørn-R. Follum (1997):
Kulturminner og skogbruk.
Biri: Skogbrukets kursinstitutt, 1997.
ISBN 82-7333-100-8

Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO (1994):
Fire norske kulturskatter.
Oslo: Den norske nasjonalkommisjon for UNESCO, 1994.
ISBN 82-7172-008-2

Sandberg, Ole Rømer (1997):
Arkitektur og omgivelser.
Oslo: Gyldendal, 1997.
ISBN 82-05-23630-5
Nynorsk utg.: 82-05-23631-3

Sandnes, Jørn og Ola Stemshaug (1997):
Norsk stadnamnleksikon.
4. utg. Oslo: Samlaget, 1997.
ISBN 82-521-4905-7

Statens vegvesen Vegdirektoratet og Riksantikvaren (1997):
Veg og kulturmiljø.
Oslo: Vegdirektoratet, 1997. (Vegdirektoratets håndbok nr. 197).
ISBN 82-7207-434-6

Thiis-Evensen, Thomas (1995):
Europas arkitekturhistorie. Fra idé til form.
Oslo: Gyldendal 1995.
ISBN 82-05-22-421-8

 

Lovverk, konvensjoner, småskrifter etc.

*Kommunenes sentralforbund (1996):
Kulturminner – kulturmiljøer.
Oslo: Kommunenes sentralforbund;
Miljøverndepartementet, 1996.
(MIK-info; h. 7)

Miljøverndepartementet (1993):
UNESCOs konvensjon for vern
av verdens kultur- og naturarv.

Oslo: Miljøverndepartementet, 1993. (T.933).
ISBN 82-7243-917-4

Miljøverndepartementet (1997):
Lov av 9. juni 1978 nr 50 om
kulturminner (kulturminneloven)

Oslo: Miljøverndepartementet, 1997. (T-1150)
ISBN 82-457-0115-7

*Riksantikvaren (1994):
Riksantikvaren
Oslo: Riksantikvaren, 1994.
Presentasjonsbrosjyre.
På bokmål, nynorsk og engelsk.
Se også på Internett: http://www.riksantikvaren.no/

 

Serier og tidsskrifter

Fortidsminneforeningen
Fortidsvern.

Oslo: Fortidsminneforeningen, 1975–

Fotefar mot nord. 1995–
Serie hefter om kulturminner i Nord-Norge og Namdalen,
utgitt av Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag
fylkeskommuner.

Kulturmiljövård i skolan. Att göra historien levande.
I: Kulturmiljövård, nr. 3/1995.
Temanummer. Utgitt av Riksantikvarieämbetet,
Stockholm.

*Riksantikvaren (1991–):
Riksantikvarens informasjon om kulturminner.
Ca. 90 temaer, hvert på 2–10 sider.
Enkelte finnes på Riksantikvarens Internett-sider.

*Riksantikvaren
Fakta-ark.
Oslo: Riksantikvaren, 1996–
Om Riksantikvarens arbeidsområder.
På bokmål og nynorsk.

Spor – fortidsnytt fra Midt-Norge.
Trondheim: Vitenskapsmuseet, 1986–