Hopp til hovedinnhold
Banner

Kulturminnet vårt

Registrering av kulturminner

Hva fins av kulturminne i ditt nærmiljø og kva funksjon hadde det?

Kulturminne er i utgangspunktet alle spor etter menneskeleg aktivitet i dei fysiske omgjevnadene våre, inkludert stader som det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til.

Kulturminne kan difor omfatte alt frå forhistoriske buplassar og gravhaugar til bygningar og minnesmerke frå nyare tid. Hugs at eit kulturminne ikkje nødvendigvis må vere så svært gammalt.

Siste bilder

Flere bilder

Siste registreringer

Arne Høyland (Alver, Vestland) — mandag 25. april

Lunner kommune familie og oppvekst (Lunner, Viken) — onsdag 1. januar 2020

Arne Høyland (Alver, Vestland) — onsdag 1. august 2018

Tryggheim ungdomsskule (Hå, Rogaland) — onsdag 2. mai 2018

Unneberg skole (Sandefjord, Vestfold og Telemark) — onsdag 20. september 2017

Unneberg skole (Sandefjord, Vestfold og Telemark) — torsdag 21. september 2017

Unneberg skole (Sandefjord, Vestfold og Telemark) — torsdag 21. september 2017

Heidal skule (Sel, Innlandet) — onsdag 10. mai 2017

Unneberg skole (Sandefjord, Vestfold og Telemark) — torsdag 22. september 2016

Arne Høyland (Alver, Vestland) — lørdag 27. mai 1989

Flere registreringer