Miljolare.no

Hva fins av kulturminne i ditt nærmiljø og kva funksjon hadde det?

Kulturminne er i utgangspunktet alle spor etter menneskeleg aktivitet i dei fysiske omgjevnadene våre, inkludert stader som det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til. Kulturminne kan difor omfatte alt frå forhistoriske buplassar og gravhaugar til bygningar og minnesmerke frå nyare tid. Hugs at eit kulturminne ikkje nødvendigvis må vere så svært gammalt.

10.05.2017
Heidal skule
Rudihø - Stensrud (Sel, Oppland)
22.09.2016
Unneberg skole
Møllers ring (Sandefjord, Vestfold)
27.05.1989
Arne Høyland
Eidsnes (Lindås, Hordaland)
1 til 3 av totalt 608 Vis alle
1 til 3 av totalt 51 Vis alle
Angedalen skule
Førde, Sogn og Fjordane
Registreringer: 4 vis
Siste reg.: 09.12.2003
Arne Høyland
Lindås, Hordaland
Registreringer: 489 vis
Siste reg.: 04.05.2013
Bygdeå skola
Västerbottens län, Sverige
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 14.11.2005
1 til 3 av totalt 51 Vis alle
1 til 3 av totalt 13451 Vis alle
  • Arne Høylandarne høyland 22.10.2010
  • Heidal skule19.05.2017
  • Heidal skule19.05.2017
  • 1 til 3 av totalt 13451 Vis alle