Hopp til hovedinnhold
Banner

Kulturminnet vårt

Registrering av kulturminner

Hva fins av kulturminne i ditt nærmiljø og kva funksjon hadde det?

Kulturminne er i utgangspunktet alle spor etter menneskeleg aktivitet i dei fysiske omgjevnadene våre, inkludert stader som det knyter seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til.

Kulturminne kan difor omfatte alt frå forhistoriske buplassar og gravhaugar til bygningar og minnesmerke frå nyare tid. Hugs at eit kulturminne ikkje nødvendigvis må vere så svært gammalt.