miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Nyttige adresser

Nyttige adresser

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo
Besøksadresse: Myntgaten 2
Tlf. 22 24 90 90

Riksantikvaren
Postboks 8196 Dep.
0034 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gt. 13
Tlf. 22 94 04 00. Faks 22 94 04 04
e-post: riksantikvaren@ra.dep.no

 

Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene

Østfold fylkeskommune
Nærings- og kulturavdelingen
Postboks 220
1701 Sarpsborg
Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39
Tlf. 69 11 72 64. Faks 69 11 70 62

Akershus fylkeskommune
Kulturvernseksjonen
Schweigaards gt. 4
0185 Oslo
Tlf. 22 05 50 00. Faks 22 05 54 34

Oslo (fylkes)kommune
Byantikvaren i Oslo
Postboks 2094 Grünerløkka
0505 Oslo
Besøksadresse: Maridalsveien 3
Tlf. 22 20 85 80. Faks 22 20 85 82

Hedmark fylkeskommune
Regional utvikling
Parkgt. 64
2300 Hamar
Tlf. 62 54 44 00. Faks 62 54 44 25

Oppland fylkeskommune
Kulturseksjonen
Kirkegt. 76
2600 Lillehammer
Tlf. 61 28 93 70. Faks 61 28 94 91

Buskerud fylkeskommune
Kulturavdelingen
Hauges gt. 89
3020 Drammen
Tlf. 32 80 85 00. Faks 32 80 86 72

Vestfold fylkeskommune
Fylkeskulturseksjonen
Svend Foyns gt. 9
3110 Tønsberg
Tlf. 33 34 40 00. Faks 33 31 59 05

Telemark fylkeskommune
Kulturseksjonen
Fylkesbakken 6
3706 Skien
Tlf. 35 58 42 72. Faks 35 52 01 54

Aust-Agder fylkeskommune
Kulturetaten
Fylkeshuset
4800 Arendal
Tlf. 37 01 73 55. Faks 37 01 73 65

Vest-Agder fylkeskommune
Kulturminnevernseksjonen
Postboks 770
4601 Kristiansand
Besøksadresse: Vestre Strandgt. 23
Tlf. 38 07 45 00. Faks 38 07 45 04

Rogaland fylkeskommune
Kulturavdelinga
Postboks 130
4001 Stavanger
Besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1
Tlf. 51 51 68 70. Faks 51 51 66 74

Hordaland fylkeskommune
Kulturseksjonen
Lars Hilles gt. 22
5020 Bergen
Tlf. 55 23 90 00. Faks 55 23 92 09

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Kulturavdelinga
Postboks 173
6801 Førde
Besøksadresse: Prestebøen 8
Tlf. 57 82 50 00. Faks 57 82 50 50

Møre og Romsdal fylkeskommune
Kulturavdelinga
Julsundveien 1
6400 Molde
Tlf. 71 25 80 00. Faks 71 25 88 37

Sør-Trøndelag fylkeskommune
Kulturavdelingen
Postuttak
7004 Trondheim
Besøksadresse: Munkegata 1
Tlf. 73 99 62 41. Faks 73 99 64 10

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Regional utviklingsavdeling
Postboks 2518 Postuttak
7701 Steinkjer
Besøksadresse: Seilmakergt. 2
Tlf. 74 14 10 00. Faks 74 14 12 00

Nordland fylkeskommune
Kulturavdelingen
Prinsens gt. 100
8002 Bodø
Tlf. 75 53 12 23. Fax 75 53 12 50

Troms fylkeskommune
Kulturetaten
Strandveien 13
9005 Tromsø
Tlf. 77 62 30 00. Faks 77 62 33 67

Finnmark fylkeskommune
Kulturetaten
Henry Karlsens plass 1
9800 Vadsø
Tlf. 78 96 20 00. Faks 78 96 23 70

 

De arkeologiske museene

IAKN/Universitetets Oldsaksamling
Frederiks gt. 3
0164 Oslo
Tlf. 22 85 19 00
Fornminneavdelingen:
Tlf. 22 85 19 22. Faks 22 85 19 38

Universitetet i Bergen
Bergen museum
Haakon Sheteligs plass 10
5007 Bergen
Tlf. 55 58 31 41. Faks 55 58 96 56

Arkeologisk museum i Stavanger
Postboks 478
4001 Stavanger
Besøksadresse: Peder Klows gt. 30 A
Tlf. 51 84 60 00. Faks 51 84 61 99

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Vitenskapsmuseet
Institutt for arkeologi og kulturhistorie
7034 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkes gt.
Tlf. 73 59 21 70. Faks 73 59 22 38

Tromsø museum/Universitetsmuseet
Universitetet i Tromsø
Lars Thørings vei 10
9037 Tromsø
Tlf. 77 64 50 00. Faks 77 64 55 20

 

Sjøfartsmuseene

Norsk Sjøfartsmuseum
Bygdøynesveien 37
0286 Oslo
Tlf. 22 43 82 40. Faks 22 56 20 37

Bergens Sjøfartsmuseum
Postboks 2736 Møhlenpris
5026 Bergen
Besøksadresse: Haakon Sheteligs plass 15
Tlf. 55 32 79 80. Faks 55 32 91 37

Stavanger Sjøfartsmuseum
Muségt. 16
4005 Stavanger
Tlf. 51 52 60 35. Faks 51 52 93 80

 

Samisk kulturminnevern

Sámi kulturmuitoráddi
(Samisk kulturminneråd)
Postboks 103
9820 Vuonnabahta/Varangerbotn
Tlf. 78 95 91 80. Faks 78 95 91 75

Sámi kulturmuitoráddi, Finnmarku
(Samisk kulturminneråd, Finnmark)
Postboks 103
9820 Vuonnabahta/Varangerbotn
Tlf. 78 95 91 80. Faks 78 95 91 75

Sámi kulturmuitoráddi, Romsa/Davvi Nordlánda
(Samisk kulturminneråd, Troms/Nordre Nordland)
Postboks 69
9001 Tromsø
Tlf. 77 61 01 77. Faks 77 61 01 75

Saemien kultuvremojhtshraerie, Snåasa
(Samisk kulturminneråd, Snåsa)
7760 Snåsa
Tlf. 74 15 16 77. Faks 74 15 16 06

 

Svalbard

Sysselmannen på Svalbard
9170 Longyearbyen
Tlf. 79 02 31 00. Faks 79 02 11 66

 
 

Frivillige organisasjoner

Fortidsminneforeningen
Dronningens gt. 11
0152 Oslo
Tlf. 22 41 27 32. Faks 22 42 18 94

Forbundet Kysten
Nordre Akershus kai
Skur 28
0150 Oslo
Tlf. 22 42 42 82. Faks 22 41 53 15

Norsk forening for fartøyvern
Postboks 17
1352 Kolsås
Tlf. 67 13 94 61

Landslaget for lokalhistorie
Historisk institutt
7055 Dragvoll
Tlf. 73 59 64 33

KORG (Kulturvernets fellesorganisasjon)
Kirkegaten 32
0152 Oslo
Tlf. 22 47 70 06

 

Andre

Norsk museumsutvikling (NMU)
Ullevålsveien 11
0165 Oslo
Tlf. 22 11 00 50. Faks 22 11 00 74

Statens kulturminneråd
Postboks 8013 Dep.
0030 Oslo
Tlf. 22 24 58 58
Besøksadresse: Myntgaten 2

Norsk kulturråd
Grev Wedels plass 1
0151 Oslo
Tlf. 22 47 83 30. Faks 22 33 40 42

Norsk Kulturarv
Klones
2680 Vågå
Tlf. 61 23 20 33

NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning)
Postboks 736 Sentrum
0105 Oslo
Besøksadresse: Dronningens gt. 13
Tlf. 22 94 03 00. Faks 22 94 03 01.