miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Kulturminner > Skjøtsel av kulturlandskap

Aktivitet:

Skjøtsel av kulturlandskap

Tradisjonell skjøtsel av naturområder har gitt en del ulike typer kulturlandskap med spesiell utforming og plantesammensetning. Mange er nå i ferd med å forsvinne på grunn av landbrukets omlegging av skjøtselsrutiner de siste 50 årene. Det er en nasjonal målsetting å ta vare på en del av disse kulturlandskapstypene siden de reflekterer vårt levesett under en viktig periode av vår historie. I denne aktiviteten fokuseres det på fire slike kulturmarkstyper.

Formål

Bli kjent med lokale og tradisjonelle metoder for skjøtsel, og bidra med opplysninger om verdifulle landskapstyper til forskningsmiljøet. Delta i skjøtsel i samarbeid med grunneier.

Gjennomføring

Finn fram til en av de trua landskapstypene i nærmiljøet, og prøv å inngå samarbeid med grunneier om å drive skjøtsel av området på den tradisjonelle måten. Metodebeskrivelse som ligger i veiledninga.

Resultater

Bilder og beskrivelser av området og skjøtselsarbeidet legges inn i databasen.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. St. Svithun skole in Norway, (23.04.2007)
  2. Olsborg skole in Norway, (01.03.2006)
  3. Olsborg skole in Norway, (01.03.2006)
  4. Byremo skole in Norway, (26.09.2005)