Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Irina Skulstad
Observatører:Irina Skulstad
Område:Hov sentrum (Søndre Land, Innlandet)
Dato:07.07.2020
Registrert:14.07.2020
Aktivitet:Fugler ved foringsplassen

Om observasjonene

Det er fôret med:Solsikkefrø
Snødekke på bakken:Ikke snødekke

Målinger

Temperatur:15ºC

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Antall:5


Artsdatabanken logo
Art:Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Flaggspett (Dendrocopos major)
Antall:3
Merknad:forer unger nå


Artsdatabanken logo
Art:Gråspurv (Passer domesticus)
Antall:15
Merknad:forer unger nå


Artsdatabanken logo
Art:Gråtrost (Turdus pilaris)
Antall:6
Merknad:forer unger nå


Artsdatabanken logo
Art:Grønnfink (Carduelis chloris)
Antall:10
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Grønnsisik (Carduelis spinus)
Antall:5


Artsdatabanken logo
Art:Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)
Antall:5
Merknad:forer unger nå
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Kjøttmeis (Parus major)
Antall:7
Merknad:forer unger nå
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Pilfink (Passer montanus)
Antall:20
Merknad:forer unger nå
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Ringdue (Columba palumbus)
Antall:1
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)
Antall:3
Merknad:forer unger nå
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Antall:5


Artsdatabanken logo
Art:Skjære (Pica pica)
Antall:6


Artsdatabanken logo
Art:Spettmeis (Sitta europaea)
Antall:7
Merknad:forer unger nå
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Stillits (Carduelis carduelis)
Antall:5
Merknad:forer unger nå
© Irina Skulstad (07.07.2020)
© Irina Skulstad (07.07.2020)


Artsdatabanken logo
Art:Stær (Sturnus vulgaris)
Antall:2


Artsdatabanken logo
Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Antall:3


Artsdatabanken logo
Art:Svarttrost (Turdus merula)
Antall:1


Artsdatabanken logo
Art:Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)
Antall:5