Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes)

Kjernebiteren er utbredt over det meste av det europeiske kontinent, og hekker i Sør-Norge nord til Nord-Trøndelag hos oss. Arten har hatt en ekspansjon vest- og nordover i landet de siste tiåra. ...

Underrekke: Virveldyr (Vertebrata)
Klasse: Fugler (Aves)
Orden: Spurvefugler (Passeriformes)
Familie: Finkefamilien (Fringillidae)
Slekt: Coccothraustes