Hopp til hovedinnhold

Gjennomføring

Tell fuglene du ser ved foringsplassen eller i hagen din. Du skal registrere det høyeste antallet du ser av hver art samtidig

Dersom du har sett to skjærer som har forlatt foringsplassen og det dukker opp en skjære igjen, er antallet fortsatt bare sett to, ikke tre. Arter som vanligivs er på foringsplassen, men som du ikke ser telledagen, skal de ikke registreres.

Artsbestemming

Bruk listen over aktuelle gjester på fuglebrettet. Her finner dere en liste over med pekere til foto og en kort beskrivelse av de enkelte artene. Bruk ellers fuglebøker for å lære å gjenkjenne artene. Vær oppmerksomme på at fjærdraktkjennetegn kan variere noe i forhold til hva man ser på illustrasjoner og foto. Fugler kan ha ulike farger og tegninger til ulike årstider, ungfugler er ofte litt forskjellige fra voksne, og hos en del arter er hunnen og hannen forskjellige.

Ta bilder av fuglene

Prøv gjerne å ta bilde gjennom et vindu hvis dere da kommer nært fuglebrettet uten å skremme fuglene. Husk å slå av blitzen!

Bilder dokumenterer dine artsfunn og og bildefilene lastes opp etter antall av hver art er registrert.