Hopp til hovedinnhold

Resultater

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Svarttrost

Spettmeis

Grønnfink

Flaggspett

Gråspurv

Pilfink

Granmeis

Rødstrupe

Gulspurv

Svartmeis

Nøtteskrike

Grønnsisik

Stillits

Bjørkefink

Gråsisik

Bokfink

Spurvehauk

Kjernebiter

Løvmeis

Ringdue

Trekryper

Gjerdesmett

Toppmeis

Tyrkerdue

Stjertmeis

Munk