miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tema: Avfall og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Auka mengd med avfall er ei utfordring i det berekraftige samfunnet. Dette gjeld avfall få ulike kjelder som hushaldning, arbeidsplassar og industri.

Kva kan vi gjere for å redusere miljøproblema med avfall? Kan vi bli flinkare til å resirkulere og attvinne avfallet vårt? Kva konsekvensar har forureining og forsøpling for omgjevnadane våre?


Artikler

UNEP:
Vital Waste Graphics
Denne siden tilhører UNEP (FNs miljøprogram) og gir internasjonal statistikk over avfall, ulike definisjoner av avfall og oversikt over mulige konsekvenser av avfall. (på engelsk)

European Environment Agency:
Om avfall fra EUs miljøinformasjonsorgan
For most of us, waste is the bags of household rubbish that leave our households every week. We know that it ‘goes somewhere’ – but few have actually seen a landfill site, a waste incineration plant, or a recycling centre, and most of us do not give it much more thought.

Regjerningen og departementene:
Miljøvern i Norge
Informasjon om miljø fra regjeringen og departementene.

Lenker

LOOP
Råd og informasjon om kildesortering og gjenvinning

Avfall Norge
Informasjon om deponering, energiutnyttelse, innsamling, sortering og gjenvinning, biologisk behandling og farlig avfall.

Grønn Hverdag
Dette er Grønn Hverdags guide til deg som vil ta miljøhensyn i hverdagen.

Hold Norge Rent
Hold Norge Rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling i det offentlige rom med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv som medspillere.

Miljøstatus i Norge: Avfall
Her finner du faktastoff om avfall, lenker til lovverk og andre aktuelle nettsteder.

NORSAS om farlig avfall
NORSAS er det norske kompetansesenteret for avfall og gjenvinning. Her finnes sprøsmål og svar om farlig avfall.

SSB: Statistikk om avfall
Her finner du statistikk, artikler og publikasjoner om avfall.

Mest populære siste år

 1. Undersøk marint avfall
  (10 deltakere)
 2. Aksjon søppelrydding
  (1 deltakere)

Siste registreringer

 1. Undersøk marint avfall
  Bryne ungdomsskule, Norway
  (08.04.2024)
 2. Undersøk marint avfall
  Bjerkaker skole, Norway
  (31.05.2024)
 3. Undersøk marint avfall
  Bjerkaker skole, Norway
  (13.06.2024)
 4. Undersøk marint avfall
  Bjerkaker skole, Norway
  (31.05.2024)
 5. Undersøk marint avfall
  Bjerkaker skole, Norway
  (31.05.2024)

>Flere registreringer...