Hopp til hovedinnhold
Banner

Kva meiner folk om forsøpling?

Foto: Colourbox

Finn ut kva folk meiner om søppel kasta der det ikkje skal vere

Denne aktiviteten er ei intervjuundersøkjing. Straks du har gjennomført intervjuet og registrert svara, blir resultata tilgjengelege på nettsida. Du kan samanlikne dine resultat med andre sine, og du kan variere svarvisningane etter alder eller kjønn.

Siste registreringer

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — mandag 18. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — mandag 18. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni

Sykkylven ungdomsskule (Sykkylven, Møre og Romsdal) — fredag 15. juni