Hopp til hovedinnhold
Banner

Kva meiner folk om forsøpling?

Foto: Colourbox

Finn ut kva folk meiner om søppel kasta der det ikkje skal vere

Denne aktiviteten er ei intervjuundersøkjing. Straks du har gjennomført intervjuet og registrert svara, blir resultata tilgjengelege på nettsida. Du kan samanlikne dine resultat med andre sine, og du kan variere svarvisningane etter alder eller kjønn.

Siste registreringer

Lill-Bjørg Haugrud-Jensen (Fet, Akershus) — tirsdag 6. mars

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar

Surnadal ungdomsskule (Surnadal, Møre og Romsdal) — onsdag 10. januar