Miljolare.no

Type aktivitet:

  • Intervjuundersøkjing

Når:

  • Heile året

Passer for:

  • Mellomtrinnet og oppover

Utstyr

  • Ingen utstyr

Registrering

  • Svar på spørsmål til den enkelte

Forsøpling kan være både skjemmande og irriterande. I tillegg vil avfall som ligg ute føre til skade på miljøet, og det blir halde utanom resirkuleringskjeda. Heile 82% av avfallet som blir levert til deponi, blei gjenvunne i 2010 i følgje Miljøstatus.

Denne aktiviteten er ei intervjuundersøkjing. Formålet er å finne ut kva folk meiner om alt søppelet som blir kasta der det ikkje skal vere. Spørsmåla går ut på om den som blir spurt ergrar seg over forsøplinga, om det aukar med åra, og om den spurte sjølv har kasta frå seg boss. Til sist er det spørsmål om deltaking i ryddeaksjonar.

Straks du har gjennomført intervjuet, og registrert svara, blir resultata tilgjengelege på nettsida. Du kan samanlikne dine resultat med andre sine, og du kan variere svarvisningane etter alder eller kjønn.

07.03.2017
Krohnengen skole
Fredens Bolig (Bergen, Hordaland)
Intervju av gutt/mann 31-60 år
som forsøpler aldri
12.09.2016
Os vidaregåande skule
Sigurdsviken (Os, Hordaland)
Intervju av gutt/mann 16-30 år
som forsøpler aldri
12.09.2016
Os vidaregåande skule
Sigurdsviken (Os, Hordaland)
Intervju av gutt/mann 16-30 år
som forsøpler sjeldan
1 til 3 av totalt 822 Vis alle
1 til 3 av totalt 44 Vis alle
Buksnes skole
Vestvågøy, Nordland
Registreringer: 5 vis
Siste reg.: 05.06.2008
cathrine moseng
Malvik, Sør-Trøndelag
Registreringer: 1 vis
Siste reg.: 06.09.2008
Disen skole
Oslo
Registreringer: 16 vis
Siste reg.: 12.04.2013
1 til 3 av totalt 44 Vis alle
1 til 3 av totalt 4 Vis alle
  • Nordnes skole22.11.2005
  • Nordnes skole22.11.2005
  • Nordnes skoleAnne Wergeland 22.11.2005
  • 1 til 3 av totalt 4 Vis alle