miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Avfall og gjenvinning på skolen

Aktivitet:

Avfall og gjenvinning på skolen

Avfall er sløsing med ressurser og fører til en rekke miljøproblemer som forurenset sigevann, utslipp av klimagasser og spredning av miljøgifter. Med økt resirkulering og gjenvinning kan vi redusere avfallsmengden og miljøbelastningen betraktelig.

Formål

I denne aktiviteten kan elevene få praktisk erfaring med kildesortering og foreslå tiltak for å redusere avfallsmengden ved skolen.

Gjennomføring

Elevene skal følge med avfallet på skolen både når det gjelder mengde og når det gjelder kildesortering. Elevene kan også komme med forslag til praktiske løsninger for sortering i klasserommet og ellers på skolen.

Resultater

Elevene skal beskrive hva skolen gjør ved å krysse av i skjemaet. Resultatene kan bidra til at skolen blir mer bevisst på sine tiltak og sitt forbruk.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Tokerud skole in Norway, (09.03.2020)
  2. Tokerud skole in Norway, (09.03.2020)
  3. Tokerud skole in Norway, (09.03.2020)
  4. Tokerud skole in Norway, (09.03.2020)
  5. Tokerud skole in Norway, (09.03.2020)