miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Aksjon søppelrydding

Aktivitet:

Aksjon søppelrydding

Hundrevis av skular deltek kvart år i ryddeaksjonar i nærmiljøet for å fjerne skrot og søppel som folk har kasta frå seg. Dette er ein verdifull innsats for lokalmiljøet, som gjev trivsel og glede for mange.

Formål

Ryddeaksjonar kan bli nytta som et effektivt virkemiddel i skulens miljøopplæring, og kan gi auka medvit om ressursar og kunnskap om avfall og attvinning.

Gjennomføring

Aktivitetsopplegget har 4 etappar, der ryddedugnad er første etappe. De fire neste etappane gjer at skulene kan bruke ryddedugnadene som eit godt reiskap i opplæringa om avfall, kjeldesortering og attvinning. Dei resterande etappane er å diskutere, informere og rapportere.

Resultater

På nettsidene registrerer ein innsamla mengde søppel, og mengde levert til attvinning. Klassen/skulen kan følgje med over tid søppelmengda og kor mykje som kan gå til attvinning. Data frå eige område kan også samanliknast med resultat frå andre områder.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Jærn Folkehøgskule in Norway, (16.12.2021)
  2. Stryn vidaregåande skule in Norway, (05.03.2021)
  3. Stryn vidaregåande skule in Norway, (05.03.2021)
  4. Strand videregående skole in Norway, (19.08.2020)
  5. Hollenderhaugen Skolesenter in Norway, (01.04.2020)