miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Fra avfall til kompost

Aktivitet:

Fra avfall til kompost

Nesten ein tredjedel av hushaldningsavfallet vårt består av matrestar og hageavfall. Dette er avfall som ikkje bør havne på søppelfyllinga, men heller komposterast og bli til jord.

Formål

Elevane skal få praktisk erfaring med kompostering ved å omdanne matavfall til jord i eigen kompostbinge på skulen. Aktiviteten gjev innsikt i nedbrytningsprosessar i praksis.

Gjennomføring

Aktiviteten inneber å følje med nedbryting av materiale og særlig matavfall. Elevane skal observere korleis kompostbingen fungerar, sjå på kva som er lett nedbrytbart og kva som tar lang tid å bryte ned og finne ut kva kompostjorda vert nytta til. Resultata skal registrerast.

Resultater

Resultata skal registrerast i skjema. Det kan gjerast interessante samanlikningar mellom skular og forskjellige områder.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Rudolf Steinerskolen i Oslo in Norway, (11.11.2008)
  2. Veierland skole in Norway, (12.02.2002)
  3. Veierland skole in Norway, (12.02.2002)
  4. Trintom skole in Norway, (03.04.2001)
  5. Trintom skole in Norway, (03.04.2001)