Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Solvang ungdomsskole
Observatører:simon grønseth
Område:Gjellumvannet (Asker, Viken)
Damm/tjern:kistefoss
Dato:18.09.2017
Aktivitet:Dafniejakten

Om observasjonene

Type dam:Større vann
Hvor stor er dammen? :Den er et vann (synlig på kart)
Hvor dyp er dammen?:Dypere enn 2 meter
Har dammen forbindelse med elv eller bekk?:Ja
Er det fisk i dammen?:Ja
Sendes det inn prøver?:Nei, ingen prøver - undersøkelsen er frittstående
Daphnia magna:Kjempedafnie
Daphnia pulex:Møkkadamdafnie
Daphnia longispina:Damnåldafnie

Funn


Art:Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)


Art:Vannløpere (Gerridae)