Hopp til hovedinnhold

Lag din egen dam

Merk av dammens omriss før du begynner å grave, gjerne med et tau. Foto: pondconservation.org.uk

Fjern topplaget først. Det kan du bruke til å finpusse dammens kanter til slutt. Foto: pondconservation.org.uk

Grunt vann gir mest liv, så ikke grav for dypt. Vær nøye med å undersøke nivåforskjeller med vater. Foto: pondconservation.org.uk

Unngå steiner under filt og duk som du brer ut i bunnen. Foto: pondconservation.org.uk

Til slutt danderer man rundt og i dammen, venter på regnet eller tilfører vann selv. Dyrelivet vil vise seg innen kort tid! Foto: pondconservation.org.uk

Finnes det ingen dammer i nærområdet ditt? Små dammer er enkle å lage, og dyrelivet lar ikke vente lenge på seg med å dukke opp.

Før du begynner å planlegge hvor og hvordan din dam skal være, er det viktig at du har fått tillatelse fra grunneier til å lage en dam. Å lage en dam kan være meldepliktig i henhold til krav fra plan- og bygningsloven, spesielt de med litt størrelse og tilhørende innretninger.

Framgangsmåte

1. Marker området

Lag et omriss av dammen du ønsker å lage. Formen på dammen betyr ikke så mye, men det er viktig at dammen ikke blir for dyp.

2. Fjern topplaget

Grav bort topplaget på bakken innenfor det avmerkete området. Ikke grav for dypt. Ta vare på torven, slik at du kan bruke den til å dekke kantene på dammen mot slutten. Torven må ikke legges i vannet, da det vil tilføre dammen næringsstoffer som ikke er bra for dyrene som vi ønsker skal komme.

3. Graving: hvor dypt?

Når man lager dammer, er det viktig at store deler ikke er dype. Minst halvparten av dammen bør være grunn, og den bør ikke være dypere enn 30-40 cm. på det dypeste. Vær nøye med at nivået på kantene er like, slik at vannet ikke renner ut av dammen på en av sidene. Man kan strekke en planke eller rett pinne over dammen og legge en vater på for å kontrollere at nivåene er riktige.

4. Rull ut duk

Når du skal rulle ut bassengduken (som skal holde på vannet) må underlaget være fritt for skarpe steiner o.l. Man kan også tilføre litt sand under duken, eller noen gamle filleryer, filtduk etc.

5. Fyll opp dammen

Fyll dammen med vann fra en nærliggende bekk eller elv, vent til regnet fyller den opp, eller bruk hageslangen.

6. Hva skjer videre?

Start gjerne med å plante ut noen lokale vannplanter. Dyrelivet vil trolig etablere seg innen kort tid. Følg med, ta prøver og undersøk dyrelivet! Rapporter dine resultater, og det er ingenting i veien for å gjenta gjennomføringen av aktiviteten ved seinere anledninger. Da får man et spennende sammenligningsgrunnlag på hvordan dyrelivet utvikler seg over tid i en slik dam.