Hopp til hovedinnhold

Veiledning

Liten og tilgrodd

Liten og tilgrodd En næringsrik dam i jordbrukslandskapet, har gjerne tett bestand av dafnier

Littoralbasseng

Littoralbasseng En dam i strandsonen

Grøftedam

Grøftedam Selv i en liten overgrodd grøftedam finner vi dafnier

Vann med fisk

Vann med fisk men også med en god dafniebestand

Dafniejakten på 3 minutter

Med vanlige håver, dørslag og annet samler elevene inn smådyr fra tjernet eller dammen. For å fange inn plankton, som dafnier, er det nødvendig å bruke planktonhåv. Se også instruksjonsfilmen nederst på siden.

Bruk håv med langt skaft eller kastehåv. Duken bør ha maskevidde lik eller mindre enn 100 mikrometer. Planktonhåven har et oppsamlingsglass i enden.

Dra håven langsomt gjennom vannet, lavere enn overflaten, men ikke så dypt at du får med bunnslam.

De minste dyrene vil ligge i oppsamlingsglasset, eller de sitter fast på duken inne i håven. Før du tømmer glasset, kan det derfor være lurt å skylle litt vann med hånden, inn i nederste del av håven. Da får du med deg smådyrene.

Ta gjerne flere trekk før du tømmer oppsamlingsglasset ned i prøveglasset og fyll prøveglasset med innholdet fra oppsamlingsglasset. Du ser straks om du har hoppekreps, insektlarver og dafnier i prøvene: hoppekrepsene beveger seg mye, insektlarvene er ganske store, dafniene er fra 1-2 millimeter store.

Registrering av dam og dyr

Du registrerer funn på miljolare.no. Klassen har gjerne samlet dyr med vanlige håver i tillegg til planktonhåven. Alle dyr i dammen er med i registreringen på miljølære, også store insektlarver, midd, igler og buksvømmere. De minste dyrene, planktonet, kan være vanskelig å bestemme navn på. Registrer likevel art eller gruppe du mener dyrene hører til.

Mer informasjon om dafnier og andre dyr i dammene finner du på NINAs faktaark:
http://nina.no/Temasider/Krepsdyriferskvann.aspx