Hopp til hovedinnhold

Rapport for Forskningskampanjen 2013

Elevene fant mye liv i dammene de undersøkte. 45 arter vannlopper og 30 ulike hoppekreps ble fanget i elevenes håver.

Kartene som viser utbredelsen av Dafnia pulex kan revideres etter at skolene fant den overalt fra sør til nord i landet. For en del sjeldne arter av smådyr har elevene gjennom forskningskampanjen økt kunnskapen betydelig.

Les mer om funnene i rapporten.

Portable Document FormatRapport fra Forskningskampanjen 2013 - Dafniejakten (PDF - 8 MB)