Kommune:Asker, Akershus
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:06.09.2017
Beskrivelse:
Gjellumvannet befinner seg nord for Heggedal, ca. 4,5 km sør for Asker sentrum. Omgivelsene er hovedsakelig granittbergarter, men små partier helt i nordenden grenser mot kalkrike kambrosilurbergarter. Kalkinnhold i vannet på rundt 32 mg Ca/l. Største dyp skal være ca. 10 m.
Området som er undersøkt er ved plantet gressplen og med brygge ut i vannet. Bredden er begrodd med høye vannplanter som takrør og dunkjevle. Litt lengre ut er et belte med vannliljer. pH i vannet er ca 5,5, siktedyp 2,5-3m og vannet har en gulaktig farge
Område ID60806
Undersøkt av:Solvang ungdomsskole (2017)
kart
UTM 6636614 nord, 244364 øst, sone 33