Hopp til hovedinnhold

Dafnier

Dafnier i vannet - slik svømmer de

Dafnier hører til vannloppene og bor i ferskvannsdammer og tjern. Her lever de av blant annet grønnalger og bidrar til å forbedre vannkvaliteten.

Dafnier kjennetegnes ved et snuteaktig hodeparti og det store panneøyet. Dyrene er millimeter store og kan sees med en kraftig lupe eller et mikroskop.

En bemerkelsesverding egenskaper ved dafnier er at de så å si alltid er hunner – de formerer seg nemlig uten befruktning!

Artene med de latinske navnene Daphnia magna, Daphnia pulex og Dafnia longispina er funnet i fisketomme dammer i Norge. Til nå har artene ikke offisielle norske navn, men dette skal elevene få være med på å bestemme.

Les mer om dafnier i artstreet.