miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Naturområder > Strandtyper

Aktivitet:

Strandtyper

Det finnes mange ulike strandtyper både langs fersk- og saltvann i Norge. Mange har en helt spesiell funksjon for sine omgivelser. Hvordan kan forskjellige inngrep endre karakteren til strandsona nær dere?

Formål

Kartlegge ulike strandtyper og vurdere deres betydning for plante- og dyreliv. Bli kjent med og drøfte mulige miljøkonsekvenser ved utbygging i området.

Gjennomføring

Strandtypene langs innsjøen eller kyststrekningen kan undersøkes ved å gå strekningen og merke av på en kartskisse hvor de forskjellige strandtypene finnes.

Resultater

Registrer andel av de forskjellige strandtypene i området, og eventuelle planer om utbygging.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no

Siste registreringer

  1. Ferkingstad skole in Norway, (31.05.2017)
  2. Ferkingstad skole in Norway, (16.05.2017)
  3. Ferkingstad skole in Norway, (30.05.2017)
  4. Ferkingstad skole in Norway, (30.05.2017)
  5. Ferkingstad skole in Norway, (30.05.2017)