miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Utbygging i 100-metersbeltet

Aktivitet:

Utbygging i 100-metersbeltet

Har det skjedd utbygging i strandsonen i ditt område etter 1965 på tross av byggeforbudet? I tillegg til utbygging kan det ha foregått en snikprivatisering av strandsonen som kan være ulovlig. Undersøk loven om ferdsel i strandsonen og konflikter mellom utbygging og friluftsliv. Er det lett å få dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen i din kommune?

Formål

Få kunnskap om lover og regler for ferdsel og utbygging i standsonen. Lære om håndteringen av lovene og eventuelle konflikter i egen kommune.

Gjennomføring

Kartlegg bebyggelse og friområder innenfor hundremetersonen i et begrenset område. Registrer bebyggelse som er gjort etter 1965, og brudd på regelen om fri ferdsel (gjerder og private skilt). Ta utgangspunkt i en spesiell utbyggingssak og beskriv konflikter mellom ulike brukergrupper i kommunen.

Resultater

Oversikt over utviklingen i kommunen innenfor hundremetersonen. Vurdering av lokalpolitikernes håndering av lover og regler. Beskrivelse av konflikter mellom utbygging og friluftsliv.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Læreplanmål
Koplinger til læreplanene

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no