miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Utbygging i 100-metersbeltet

Aktivitet:

Utbygging i 100-metersbeltet

Har det skjedd utbygging i strandsonen i ditt område etter 1965 på tross av byggeforbudet? I tillegg til utbygging kan det ha foregått en snikprivatisering av strandsonen som kan være ulovlig. Undersøk loven om ferdsel i strandsonen og konflikter mellom utbygging og friluftsliv. Er det lett å få dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen i din kommune?

Formål

Få kunnskap om lover og regler for ferdsel og utbygging i standsonen. Lære om håndteringen av lovene og eventuelle konflikter i egen kommune.

Gjennomføring

Kartlegg bebyggelse og friområder innenfor hundremetersonen i et begrenset område. Registrer bebyggelse som er gjort etter 1965, og brudd på regelen om fri ferdsel (gjerder og private skilt). Ta utgangspunkt i en spesiell utbyggingssak og beskriv konflikter mellom ulike brukergrupper i kommunen.

Resultater

Oversikt over utviklingen i kommunen innenfor hundremetersonen. Vurdering av lokalpolitikernes håndering av lover og regler. Beskrivelse av konflikter mellom utbygging og friluftsliv.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no