miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Deltakelse og demokrati > Lag utviklingsplan for skolens nærområde

Aktivitet:

Lag utviklingsplan for skolens nærområde

Det er viktig at elevene blir hørt når det gjelder bruken av områdene rundt skolen. Skolens nærområde er også en fint arena for å lære om arealbruk og kommunal planlegging. Alle kommuner skal ha en kommuneplan med en arealdel som dekker hele kommunen. Arealdelen skal tas opp til vurdering hvert fjerde år. Dette er en viktig mulighet for elevene til å være med å påvirke hva som skjer med dette området.

Formål

Lære om arealplanlegging i nærmiljøet, gjennom å dokumentere bruk og planlagt bruk. At elevene skal få et bevisst forhold til sitt nærmiljøet, hvilke planer som er lagt, og hvordan de selv ønsker at det skal være. Få formidlet elevenes synspunkter til relevante beslutningstakere og aktører.

Gjennomføring

Elevene skal tegne og fotografere dagens arealbruk, sette seg inn i planer for nærområdet og intervjue andre elever om planene. Så skal elevene lage egne framtidsbilder for området og jobbe for å få disse formidlet videre.

Resultater

Legg inn resultatene av arbeidet på nettstedet. Dette kan danne grunnlag for jobbing med temaet til neste år og er viktig materiale som andre skoler kan ha nytte av.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no